Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 53 274 14 037 35 589 3 648
G01 Yleinen julkishallinto 6 942 2 997 3 910 35
G02 Puolustus 2 398 2 398 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 197 1 749 448 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 4 703 3 182 1 521 ..
G05 Ympäristönsuojelu 287 223 64 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 222 72 150 ..
G07 Terveydenhuolto 13 339 184 10 919 2 236
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2 116 621 1 495 ..
G09 Koulutus 9 573 2 081 7 443 49
G10 Sosiaaliturva 11 497 530 9 639 1 328

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2018, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tau_002_fi.html