Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2015, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 22 677 6 169 15 346 1 162
Palkansaajakorvaukset 29 054 6 761 21 721 572
Maksetut tukipalkkiot 2 832 2 430 402
Omaisuusmenot 2 454 2 291 153 63
Sosiaalietuudet 47 469 4 652 4 546 38 271
Maksetut tulonsiirrot 5 766 31 360 1 316 3 781
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 8 017 3 703 4 466 -152
Maksetut pääomansiirrot 1 002 1 075 140 10
Muut menot 107 73 11 23
Kokonaismenot 119 378 58 514 48 101 43 730
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2015, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2015, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tau_003_fi.html