Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2015, miljoonaa euroa

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 51 086 13 611 33 815 3 660
G01 Yleinen julkishallinto 6 356 2 843 3 474 39
G02 Puolustus 2 729 2 729
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 208 1 744 464
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 4 360 3 023 1 337
G05 Ympäristönsuojelu 289 238 51
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 225 74 151
G07 Terveydenhuolto 12 927 148 10 531 2 248
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 1 822 506 1 316
G09 Koulutus 9 505 1 750 7 706 49
G10 Sosiaaliturva 10 665 556 8 785 1 324

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2015, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2015, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tau_002_fi.html