Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2015, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 119 378 58 514 48 101 43 730
G01 Yleinen julkishallinto 17 835 12 951 8 359 102
G02 Puolustus 2 808 2 808
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 618 2 127 524
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 9 952 6 954 3 401
G05 Ympäristönsuojelu 501 354 162
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 855 449 418
G07 Terveydenhuolto 15 009 6 512 12 227 2 526
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 099 1 543 1 820
G09 Koulutus 13 090 7 342 8 607 1 015
G10 Sosiaaliturva 53 611 17 474 12 583 40 087
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2015, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2015, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tau_001_fi.html