Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2014, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 23 633 5 977 16 488 1 168
Palkansaajakorvaukset 29 161 6 935 21 649 577
Maksetut tukipalkkiot 2 689 2 282 407 -
Omaisuusmenot 2 557 2 469 133 45
Sosiaalietuudet 45 885 4 589 4 259 37 037
Maksetut tulonsiirrot 6 061 31 585 1 283 3 187
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 8 420 3 838 4 666 -84
Maksetut pääomansiirrot 674 806 42 17
Muut menot 161 134 9 18
Kokonaismenot 119 241 58 615 48 936 41 965
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2014, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2014, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_tau_003_fi.html