3. Sosiaaliturvan osuus kulutusmenoista kasvaa ja koulutuksen supistuu

Julkisyhteisöjen kulutusmenot kasvoivat 0,9 prosenttia eli 0,5 miljardia euroa vuonna 2014. Myös kulutusmenojen kasvu hidastui. Viimeksi kulutusmenojen käypähintainen kasvu on ollut tätä hitaampaa vuonna 1993, jolloin kulutusmenot supistuivat.

Julkisyhteisöjen kulutusmenojen suurin osuus, noin neljäsosa eli 13,1 miljardia euroa, liittyi terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen (Kuvio 2). Seuraavaksi merkittävimpiä tehtäviä olivat sosiaaliturva, koulutus ja yleinen julkishallinto.

Kuvio 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin 1990–2014, tehtävän osuus kulutusmenoista.

Kuvio 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin 1990–2014, tehtävän osuus kulutusmenoista.

Terveydenhuolto on ollut suurin kulutusmenojen tehtäväluokka koko tarkastelujakson ajan. Kulutusmenojen tehtäväjakaumassa suurin muutos on koulutuksen meno-osuuden supistuminen ja sosiaaliturvan osuuden kasvu. Sosiaaliturvan menojen osuus ylitti koulutuksen osuuden vuonna 2011. Kehitykseen vaikuttaa ikärakenteen muutos. Sosiaaliturvan kulutusmenojen kasvu johtuu erityisesti vanhustenhoitopalvelujen kustannuksista.

Menoiltaan pienempien tehtävien osuudet kulutusmenoista ovat olleet 2000-luvulla suhteellisen tasaisia. Muiden tehtävien osuutta vuonna 2013 kasvatti Yleisradion luokittelu julkisyhteisöihin.

Kulutusmenoista suurin osa, noin 66 prosenttia, on paikallishallinnon menoja. Valtionhallinnon osuus on 27 prosenttia ja sosiaaliturvarahastojen 7 prosenttia.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2014, 3. Sosiaaliturvan osuus kulutusmenoista kasvaa ja koulutuksen supistuu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_kat_003_fi.html