Julkaistu: 31.1.2008

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1997-2006

Julkisyhteisöjen menot luokitellaan kansantalouden tilinpidossa tehtävittäin kansainvälisen tehtäväluokituksen COFOG (Classification of the Functions of Government) mukaan. Luokitus sisältää 10 pääryhmää.

Pääryhmistä suurimman menoerän muodostaa sosiaaliturva. Sosiaaliturvan menojen osuus julkisyhteisöjen kokonaismenoista on vuodesta 1997 laskenut noin 1,1 prosenttiyksikköä ollen 41,8 prosenttia vuonna 2006. Seuraavaksi suurimmat menoerät ovat terveydenhuolto, yleinen julkishallinto ja koulutus. Terveydenhuollon menojen osuus on tarkasteluajanjaksona kasvanut 2,8 prosenttiyksikön verran. Vuonna 2006 ne muodostivat 13,9 prosenttia julkisyhteisöjen kokonaismenoista. Koulutusmenojen osuus on kasvanut 0,6 prosenttiyksikköä vuodesta 1997 vuoteen 2006. Elinkeinoelämän edistämiseen suunnatut menot supistuivat tarkasteluajanjaksolla 0,4 prosenttiyksikköä muodostaen 9,3 prosenttia kokonaismenoista vuonna 2006. Puolustusmenojen osuuden keskiarvo on ajanjaksolla pysynyt melko vakaana eli 3,2 prosentin tuntumassa, kun taas yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osuudessa on ollut puolen prosenttiyksikön kasvu. Vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvien menojen osuus on myös ollut vakaa ollen vuonna 2006 2,3 prosenttia kokonaismenoista. Ympäristönsuojelun osuudessa on myös ollut hienoista kasvua, kun taas asumisen ja yhdyskuntakehityksen menojen osuus on osoittanut laskevaa trendiä. Julkisyhteisöjen ympäristönsuojelumenojen suhteellisen pieneen osuuteen vaikuttaa Suomessa myös se, että kuntien jätevesi ja muun jätehuollon yksiköitä luokitellaan kansantalouden tilinpidossa yrityssektoriin.

 

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1997-2006*, prosenttia kokonaismenoista

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Yleinen julkishallinto 14,8 14,4 14,2 14,3 14,4 13,4 13,4 13,3 13,4 13,3
Puolustus 3,5 3,4 3,2 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 3,1
Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0
Elinkeinoelämän edistäminen 9,7 10,0 10,6 9,7 9,5 9,9 9,3 9,3 9,2 9,3
Ympäristönsuojelu 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Asuminen ja yhdyskunnat 1,2 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6
Terveydenhuolto 11,1 11,2 11,3 11,9 12,2 12,6 12,9 13,2 13,6 13,9
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3
Koulutus 11,4 11,7 11,6 12,1 12,4 12,2 12,3 12,1 12,0 12,0
Sosiaaliturva 42,9 42,6 42,6 42,0 41,7 42,5 42,6 42,3 42,0 41,8
Menot yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1997-2006*. Tilastokeskus

*ennakkotieto

Lisätietoja: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Eurostatin julkaisu Trends in government expenditure by function, 2000-2004

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2006/jmete_2006_2008-01-31_tie_001.html