Julkaistu: 31.1.2007

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1996-2005

Julkisyhteisöjen menot luokitellaan kansantalouden tilinpidossa tehtävittäin kansainvälisen tehtäväluokituksen COFOG (Classification of the Functions of Government) mukaan. Luokitus sisältää 10 pääryhmää.

Pääryhmistä suurimman menoerän muodostaa sosiaaliturva. Sosiaaliturvan menojen osuus julkisyhteisöjen kokonaismenoista on vuodesta 1996 laskenut 0,7 prosenttiyksikön verran ollen 42 prosenttia vuonna 2005. Seuraavaksi suurimmat menoerät ovat terveydenhuolto, yleinen julkishallinto ja koulutus. Terveydenhuollon menojen osuus on tarkasteluajanjaksona kasvanut kolmen prosenttiyksikön verran. Vuonna 2005 ne muodostivat 13,6 prosenttia julkisyhteisöjen kokonaismenoista. Koulutusmenojen osuus on kasvanut 0,6 prosenttiyksikköä ollen vuonna 2005 12 prosenttia. Elinkeinoelämän edistämiseen suunnatut menot supistuivat tarkasteluajanjaksolla 2,1 prosenttiyksikköä muodostaen vuonna 2005 9,2 prosenttia kokonaismenoista. Puolustusmenojen osuus on pysynyt melko vakaana 3,3 prosentin tuntumassa, kun taas yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osuudessa on todettavissa 0,5 prosenttiyksikköä kasvua. Vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvien menojen osuus on myös hienokseltaan kasvanut ollen vuonna 2005 2,4 prosenttia kokonaismenoista. Ympäristönsuojelun osuudessa on myös ollut hienoista kasvua, kun taas asumisen ja yhdyskuntakehityksen menojen osuus on osoittanut laskevaa trendiä 1,3 prosentista 0,5 prosenttiin kokonaismenoista.

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1996-2005, prosenttia kokonaismenoista

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1996-2005, prosenttia kokonaismenoista

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Yleinen julkishallinto 13,8 14,8 14,4 14,1 14,3 14,4 13,4 13,4 13,3 13,4
Puolustus 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3
Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0
Elinkeinoelämän edistäminen 11,3 9,7 10,0 10,6 9,7 9,5 9,9 9,3 9,3 9,2
Ympäristönsuojelu 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Asuminen ja yhdyskunnat 1,3 1,2 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Terveydenhuolto 10,6 11,1 11,2 11,3 11,9 12,2 12,6 12,9 13,2 13,6
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Koulutus 11,4 11,4 11,7 11,6 12,1 12,4 12,2 12,3 12,1 12,0
Sosiaaliturva 42,7 42,9 42,6 42,6 42,0 41,7 42,5 42,6 42,3 42,0
Kokonaismenot yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1996-2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elli Paakkolanvaara (09) 1734 2262, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Eurostatin julkaisu Trends in government expenditure by function, 2000-2004

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 31.1.2007

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2005/jmete_2005_2007-01-31_tie_001.html