Suomen virallinen tilasto

Jätetilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vuoden 2019 jätekertymä taantui - syynä kaivannaisjätteiden ja rakentamisen jätteiden määrän väheneminen
16.6.2021
Jätteitä kertyi vuonna 2019 yhteensä yli 116 miljoonaa tonnia. Tämä on lähes 12 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin jätekertymä oli kohonnut pääosin mineraalien kaivusta aiheutuvien jätteiden vuoksi. Vuoden 2019 vähenemä selittyi pääosin mineraalien kaivun jätemäärämuutoksella, mutta vähenemiseen vaikutti myös rakentamisen ja purkamisen jätteiden määrän väheneminen.

Kuvaus: Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia. Luokittelijoina tilastoissa ovat päätoimialat (mukaan lukien yhdyskunnat), jäteluokat tai –lajit. Alueluokittain tietoja on rajoitetusti.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: jätehuolto, jätevesi, jätteet, talousjätteet, teollisuusjätteet, yhdyskuntajätteet.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Jätetilaston tietokantataulukoita päivitetään 15.6.2017 julkistuksen jälkeen
15.6.2017
Tietokantataulukot päivitetään vasta julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/index.html