Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Palveluinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten osuus saavuttanut tavarainnovaatioita markkinoille tuoneiden osuuden

Teollisuuden yrityksistä 40 prosenttia toi vuosina 2016–2018 markkinoille tuoteinnovaatioita eli tavara- tai palveluinnovaatioita. Tutkituilla palvelualoilla osuus oli 34 prosenttia. Kaikista yrityksistä laskettuna tuoteinnovaatioista ilmoitti useampi kuin joka kolmas, 37 prosenttia.

Tutkimuksen pienimmistä yrityksistä tuoteinnovaatioita lanseerasi markkinoille vajaa kolmannes, keskikokoisista yrityksistä puolet ja suurimmista yrityksistä 71 prosenttia.

Kuvio 2. Tavara- ja palveluinnovaatioiden yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus yrityksistä

Kuvio 2. Tavara- ja palveluinnovaatioiden yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus yrityksistä

Uusia tai parannettuja tuotteita markkinoille tuoneiden yritysten osuus toimialan yrityksistä oli korkein tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa (C26), missä tuoteinnovaatioista ilmoitti 81 prosenttia alan yrityksistä. Palvelualoilla osuus oli korkein ohjelmistoalalla (J62 ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta), missä tuoteinnovaatioita tehneiden osuus oli 63 prosenttia yrityksistä.

Aiemmin yritykset ilmoittivat yleisemmin tavarainnovaatioista kuin palveluinnovaatioista, mutta palveluinnovaatioita tehneiden yritysten osuus on noussut kahdessa viimeisimmässä innovaatiotutkimuksessa vähintään yhtä suureksi kuin tavarainnovaatioita ilmoittaneiden yritysten osuus. Palveluinnovaatioita toi markkinoille vuosina 2016–2018 joka neljäs yritys, tavarainnovaatioita markkinoille tuoneiden osuus oli 24 prosenttia.

Tavara- ja palveluinnovaatioiden markkinoille tuonti oli lähes yhtä yleistä eri kokoluokissa. Tutkimuksen pienimmän kokoluokan yrityksistä 20 prosenttia ilmoitti tavarainnovaatioista ja 21 prosenttia palveluinnovaatioista. Keskikokoisista yrityksistä 33 prosenttia toi markkinoille tavarainnovaatioita, ja hieman suurempi osa, 36 prosenttia palveluinnovaatioita. Myös suurimpien yritysten keskuudessa palveluinnovaatioiden markkinoille tuonti oli hieman tavarainnovaatioita yleisempää. Tavarainnovaatioista ilmoitti 52 prosenttia ja palveluinnovaatioista 55 prosenttia suurimman kokoluokan yrityksistä.

Lisätietoja innovaatiotoiminnan yleisyydestä toimialoittain ja kokoluokittain

Yritysten innovaatiotoiminta toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Yritysten innovaatiotoiminta toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 4. Palveluinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten osuus saavuttanut tavarainnovaatioita markkinoille tuoneiden osuuden . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_004_fi.html