Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9. Digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä tavaroiden, palveluiden, niiden tuotannon tai jakelun siirtymistä sähköisen muotoon, ja digitalisaation merkitystä yritysten liiketoiminnalle tiedustellaan big data -kysymyksen lailla nyt toistamiseen innovaatiotutkimuksen yhteydessä.

Vuosina 2014–2016 yrityksistä 41 prosenttia arvioi vähintään yhden digitalisaatioon liittyvän seikan merkitykseltään suureksi. Joka kolmas yritys koki annetut digitalisaatioseikat korkeintaan kohtalaisen merkittävinä. Kaikkiaan 13 prosenttia yrityksistä arvioi annetut vaihtoehdot korkeintaan merkitykseltään vähäisiksi ja reilu kymmenes katsoi, etteivät mainitut digitalisaatiotekijät koskettaneet lainkaan omaa yritystä.

Edellistutkimukseen verrattuna yritykset noteerasivat digitalisaation nyt suhteellisesti yleisemmin ja arvioivat myös sen merkityksen korkeammalle.

Digitaaliset tuotteet ovat digitalisaation ydin. Joka viides yritys arvioi niiden merkityksen suureksi liiketoiminnassaan. Pilvipalvelut mainitaan yleisesti, ja ne ovat myös tärkeitä merkityksen mukaisesti tarkasteltuna. Sen sijaan sosiaalinen media, mikä myös mainitaan yleisesti, on merkittävässä roolissa pienemmälle joukolle yrityksiä.

Kuvio 24. Digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 (kuviossa 2014) ja 2014–2016 (kuviossa 2016), osuus yrityksistä

Kuvio 24. Digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 (kuviossa 2014) ja 2014–2016 (kuviossa 2016), osuus yrityksistä

Palvelualojen yrityksille monet kyselyn digitalisaatiokohdista näyttäytyvät teollisuusyrityksiä yleisemmin merkittävinä. Vain robotiikka on selkeästi tärkeämpää teollisuudessa kuin palvelualoilla.

Esimerkiksi pilvipalvelut, tuotannon digitalisaation ja markkinoinnin ja jakelun digitalisoitumisen arvioi lähes puolet palvelualojen yrityksistä vähintään kohtalaisen merkittäväksi yrityksen liiketoiminnalle. Teollisuudessa osuus on noin kolmannes yrityksistä, pilvipalveluiden osalta hienoisesti enemmän ja jakelun osalta hieman vähemmän. Toimialoittaiset tiedot löytyvät tilaston kotisivulta tietokantataulukoista http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ttt__inn /

Kuvio 25. Digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa teollisuudessa 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 25. Digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa teollisuudessa 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 26. Digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa palveluissa 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 26. Digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa palveluissa 2014–2016, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 9. Digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_009_fi.html