Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä

Tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä kaikkiaan 65 prosenttia ilmoitti innovaatiotoiminnan harjoittamisesta vuosina 2014–2016. Tämä oli noin kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä tutkimuksissa, joissa innovaatiotoimintaa ilmoittaneiden osuus on vaihdellut 52–56 prosentin vaiheilla.

Valtaosalla innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämisestä tai käyttöönotosta ilmoitti kaikkiaan 58 prosenttia yrityksistä, mikä sekin oli huomattavasti aiempaa korkeampi. Edellisissä tutkimuksissa tuotteisiin ja prosesseihin liittyvästä innovaatiotoiminnasta on raportoinut vajaa puolet yrityksistä. Myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta ilmoitettiin nyt aiempaa yleisemmin. Näitä oli ottanut käyttöönsä 46 prosenttia yrityksistä kun aiemmissa tutkimuksissa osuus on ollut vajaa 40 prosenttia.

Vaikka palveluiden osalta innovaatiotoiminta näytti yleistyneen jo edellisessä tutkimuksessa, nyt innovaatioiden käyttöönotto yleistyi merkittävästi kauttaaltaan; kaiken tyyppisen innovaatiotoiminnan osalta, niin teollisuudessa kuin palveluissa, ja myös kaikissa kokoluokissa.

Kuvio 1 Innovaatiotoiminnan yleisyys 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 1 Innovaatiotoiminnan yleisyys 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 2 Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 2 Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006–2016, osuus yrityksistä

Teollisuudessa innovaatiotoiminnasta vuosina 2014–2016 ilmoitti seitsemän yritystä kymmenestä. Palveluissa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli puolestaan 60 prosenttia.

Yleisimmin innovaatiotoimintaa ilmoittivat edellistutkimusten tavoin tietokoneiden ja elektronisten ja optisten tuotteiden toimialan yritykset, 92 prosenttia kaikista alan yrityksistä. Palveluissa taas innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli korkein – myöskin edellisvuosien lailla – ohjelmistoalalla, missä innovaatiotoimintaa oli ollut 89 prosentilla yrityksistä.

Joillakin toimialoilla innovaatiotoimintaa ilmoittavien osuudet säilyvät suhteellisen vakioisina vuodesta toiseen, ja vertailun kärkisijoiltakin löytyvät usein samat toimialat. Tietokoneiden ja elektronisten ja optisten laitteiden valmistuksessa osuus on ollut lähellä 90 prosenttia jo parissa tutkimuksessa, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa osuus on ollut 80 prosentin tuntumassa ja paperiteollisuudessa 60–70 prosentin välillä. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa osuus on vaihdellut 70 prosentin molemmin puolin kun palvelualoista muun muassa televiestintä, tietopalvelutoiminta ja tutkimusala ovat olleet samoissa lukemissa.

Kokonaistuloksissa havaittu lisäys innovaatiotoimintaa ilmoittaneissa kosketti nyt kuitenkin likipitäen koko yritystoimintaa, sillä innovaatiotoimintaa ilmoittaneiden osuus kasvoi edellistutkimuksiin verrattuna lähes kaikilla toimialoilla.

Kuvio 3 Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 3 Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 4 innovaatiotoiminnan yleisyys palveluissa toimialoittain 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 4 innovaatiotoiminnan yleisyys palveluissa toimialoittain 2014–2016, osuus yrityksistä

Konserneihin, etenkin ulkomaisiin konserneihin, kuuluvat yritykset ovat perinteisesti ilmoittaneet innovaatiotoimintaa yleisemmin kuin itsenäiset yritykset, mutta ero näyttää hieman kaventuvan. Kun vuosina 2006–2008 itsenäisistä yrityksistä joka neljäs ilmoitti tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonnista ja 46 prosenttia innovaatiotoiminnasta ylipäätään, vuosina 2014–2016 osuudet olivat 39 ja 60 prosenttia. Ulkomaisiin konserneihin kuuluviin yrityksiin verrattuna 20 prosenttiyksikön ero on täten kaventunut nyt kymmeneen prosenttiyksikköön. Samanaikaisesti kotimaisiin konserneihin kuuluvat yritykset ovat tavoittaneet ulkomaisiin konserneihin kuuluvien innovoivien yritysten osuudet – ja menneet prosessi-innovaatioiden yleisyydessä jopa ohi.

Kuvio 5. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 5. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2006–2016, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminta myös yleistyy, mitä laajemmilla markkinoilla yritykset toimivat. Tulosten valossa tämä näkyy etenkin tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonnissa ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönotossa. Ainoastaan kotimaisilla markkinoilla toimivista 30 prosenttia esimerkiksi toi tuoteinnovaatioita markkinoille vuosina 2014–2016. Yrityksistä, joilla oli markkinoita EU:n ulkopuolella, tuoteinnovaatioita lanseerasi 61 prosenttia.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_002_fi.html