Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönotto 2012–2014

Ympäristöhyötyjä tuottava innovaatio on tutkimuksessa määritelty uudeksi tai olennaisesti parannetuksi tuotteeksi, prosessiksi tai organisaatioon tai markkinointiin liittyväksi menetelmäksi, joka verrattuna vaihtoehtoisiin uudistuksiin tuottaa ympäristöhyötyjä. Ympäristöhyöty voi olla innovaation ensisijainen tavoite tai innovaation muiden tavoitteiden sivutuote. Innovaation ympäristöhyödyt voivat ilmetä tavaran tai palvelun tuotannon aikana tai tuotteen kuluttamisen tai lopputuotekäytön aikana. Tuotteen loppukäyttäjä voi olla yksityishenkilö, toinen yritys tai esimerkiksi julkinen sektori.

Ympäristöhyötyjä tuottaneiden innovaatioiden käyttöönotosta ilmoitti kaikkiaan 60 prosenttia innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista yrityksistä. Tämä oli 32 prosenttia kaikista yrityksistä. Tuotannonaikaisista ympäristöhyödyistä ilmoitti 52 prosenttia innovoineista ja kuluttamisessa ja lopputuotekäytössä saatavissa olevista ympäristöhyödyistä 48 prosenttia innovaatioita käyttöönottaneista.

Teollisuusyritykset ilmoittivat innovaatioihin liittyvistä ympäristöhyödyistä palvelualojen yrityksiä yleisemmin osuuden oltua teollisuudessa 71 prosenttia innovoineista ja palveluissa 50 prosenttia innovoineista.

Yleisimpänä innovaatioiden tuottamana ympäristöhyötynä koettiin sekä tuotannon aikainen että kuluttamisen aikainen tehokkaampi energian käyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki. Tuotannonaikaisista ympäristöhyödyistä seuraavaksi yleisimmin havaitut olivat tehokkaampi materiaalien tai veden käyttö, kierrätys omaan käyttöön tai myyntiin ja vähäisempi saastuminen.

Kuvio 35. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt teollisuudessa ja palveluissa 2012–2014, osuus innovaatioita käyttöönottaneista

Kuvio 35. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt teollisuudessa ja palveluissa 2012–2014, osuus innovaatioita käyttöönottaneista

Lähes viidennes ympäristöinnovaatioita käyttöönottaneista katsoi, että nykyisillä ympäristösäännöksillä oli suuri merkitys yrityksen päätöksessä ottaa käyttöön ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita. Myös esimerkiksi yrityksen maineen parantaminen tai korkea energia-, vesi- tai materiaalikustannukset ovat keskeisiä syitä ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon. Sen sijaan annetuista vaihtoehdoista vähiten ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon vaikuttivat julkinen rahoitus, avustus tai muu rahoituskannustin ja julkisten hankintasopimusten vaatimuksiin vastaaminen.

Kuvio 36. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottoon vaikuttaneet tekijät merkityksen mukaan teollisuudessa 2012–2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottaneista yrityksistä

Kuvio 36. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottoon vaikuttaneet tekijät merkityksen mukaan teollisuudessa 2012–2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottaneista yrityksistä

Kuvio 37. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottoon vaikuttaneet tekijät merkityksen mukaan palveluissa 2012–2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottaneista yrityksistä

Kuvio 37. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottoon vaikuttaneet tekijät merkityksen mukaan palveluissa 2012–2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöön ottaneista yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 9. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönotto 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_009_fi.html