Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Innovaatiotutkimuksesta

Innovaatiotoiminta 2014 -tutkimus oli osa Euroopan tilastoviraston Eurostatin koordinoimaa EU-jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey 2014 (CIS 2014), eli vastaava tutkimus on toteutettu myös muissa jäsenmaissa. Joka toinen vuosi toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys ja kartoittaa innovaatiotoiminnan luonnetta.

EU-maiden yhteiseltä mallilomakkeelta tulevien kysymysten ohella tutkimus sisälsi myös joitakin kansallisia kysymyksiä ajankohtaisista aiheista. Näitä olivat big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen sekä digitalisaation merkitys yritysten liiketoiminnassa. Lisäksi tiedustelu kattoi kysymyksiä käyttäjäinnovoinnin merkityksestä yritysten innovaatiotoiminnassa.

Tutkimuksen kohteena oli kolmen vuoden ajanjakso 2012–2014 ja tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (mukaan lukien kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) sekä eräillä palvelualoilla. Tarkempi kohdejoukon kuvaus löytyy tilaston laatuselosteesta.

Valtaosa tutkimuksen tuloksista löytyy tilaston kotisivuilta (http://tilastokeskus.fi/til/inn/index.html) tietokantataulukoista (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ttt__inn/?tablelist=true). Rajattuun tarkastelujoukkoon ja esimerkiksi kertaluonteisiin kysymyksiin liittyvät tulokset julkaistaan tämän katsauksen liitetaulukoissa (http://tilastokeskus.fi/til/inn/tau.html).

Pidemmän aikavälin aikasarjatarkastelun kannalta on otettava huomioon, että tutkimuksen kattavuutta laajennettiin edellisessä eli vuoden 2012 tutkimuksessa lisäämällä tarkasteluun palvelutoimialat TOL 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto sekä äänitteiden ja musiikin kustantaminen, TOL 60 Radio- ja televisiotoiminta, TOL 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen sekä TOL 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 1. Innovaatiotutkimuksesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_001_fi.html