Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 48. Ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet syyt toimialan mukaan 2006–2008, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita käyttöön ottaneista

Toimiala Nykyiset
ympäristö-
säännökset tai
päästöverot
Mahdolliset
ympäristö-
säännökset tai
-verot
tulevaisuudessa
Ympäristö-
innovaatioihin
saatava
rahoitus
tai muu tuki
Ympäristö-
innovaatioiden
kysyntä
asiakkaiden
taholta
Toimialan
ympäristö-
ystävällisen
toiminnan
sopimukset,
ohjeet
% % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 22,7 38,7 7,6 84,9 69,7
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 15,0 24,2 11,2 40,2 34,5
Tekstiilien valmistus 13,9 23,0 9,3 45,3 45,3
Vaatteiden valmistus 12,0 12,0 6,0 50,1 25,1
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 34,5 17,2 17,2 41,4 17,2
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 19,9 20,1 13,7 34,6 39,8
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 36,2 24,3 6,3 73,6 40,3
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 22,8 27,2 19,5 58,4 41,3
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 30,9 30,7 15,9 48,3 52,2
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 17,6 20,1 11,6 41,9 40,8
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 34,3 52,3 24,7 61,0 43,1
Metallien jalostus 45,2 45,7 24,8 45,2 54,3
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 21,1 21,5 11,3 42,3 50,6
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 41,2 28,3 1,1 49,2 46,9
Sähkölaitteiden valmistus 30,4 33,0 1,7 55,7 51,6
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 31,5 32,1 14,6 66,4 34,3
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 45,0 41,0 0,0 39,4 24,3
Muiden kulkuneuvojen valmistus 17,0 25,5 7,1 49,1 42,9
Huonekalujen valmistus 19,7 20,5 13,7 33,9 28,8
Muu valmistus 13,5 10,5 0,0 30,2 26,7
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 43,4 55,9 15,5 31,0 43,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 47,4 39,3 26,4 58,3 68,1
Veden otto, puhdistus ja jakelu 34,9 23,3 23,3 46,6 46,6
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 37,6 49,4 19,7 57,8 76,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 29,0 40,5 11,0 63,1 60,8
Kuljetus ja varastointi 37,2 38,2 9,6 50,6 69,0
Posti- ja kuriiritoiminta 0,0 17,9 0,0 43,4 48,9
Kustannustoiminta 10,5 14,0 5,1 19,7 43,3
Televiestintä 17,3 17,3 12,9 49,0 54,4
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 8,7 7,6 2,7 47,6 20,2
Tietopalvelutoiminta 0,0 0,0 0,0 50,0 11,8
Rahoituspalvelut 5,7 5,7 0,0 34,6 28,0
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 8,9 8,9 0,0 36,5 36,5
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 25,2 30,9 1,5 51,1 56,0
Kaikki toimialat 26,2 29,4 10,3 50,1 48,1
Teollisuus yhteensä 26,6 28,3 12,1 48,4 43,7
Palvelut yhteensä 25,5 31,1 7,3 52,9 55,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 48. Ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet syyt toimialan mukaan 2006–2008, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_052_fi.html