Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 46b. Ympäristöinnovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatioita käyttöön ottaneista

Toimiala Tuotteiden loppukäyttöön liittyvät ympäristöhyödyt Jokin
ympäristö-
hyödyistä eli
ympäristö-
innovaatioita
ilmoittaneet
Tehokkaampi energian käyttö kulutuksen aikana Vähäisempi saastuminen kulutuksen aikana Parantuneet mahdollisuudet kierrättää loppuunkäytetty tuote
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 28,1 28,1 35,2 93,0
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 41,7 14,8 24,4 81,5
Tekstiilien valmistus 27,9 17,5 38,4 75,5
Vaatteiden valmistus 23,9 6,5 13,6 54,3
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 12,2 12,2 24,4 70,7
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 24,7 17,4 9,9 63,4
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 25,9 11,9 30,8 84,9
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 19,0 19,0 22,4 59,0
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 26,1 28,5 20,6 71,2
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 36,0 24,5 33,9 80,5
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 46,1 24,1 27,0 84,5
Metallien jalostus 36,0 35,6 30,9 70,0
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 32,1 17,8 25,5 64,5
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27,2 21,4 44,7 83,8
Sähkölaitteiden valmistus 31,7 14,8 27,2 82,9
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 56,0 36,6 22,7 72,3
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 41,4 38,6 20,5 89,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 39,7 51,2 29,2 65,8
Huonekalujen valmistus 29,0 31,5 29,0 62,6
Muu valmistus 33,0 18,3 20,5 77,2
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 29,1 35,3 35,3 70,9
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 49,3 20,0 21,5 78,0
Veden otto, puhdistus ja jakelu 34,2 29,9 7,5 64,1
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 59,9 63,3 61,4 90,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 35,5 21,2 33,2 57,4
Kuljetus ja varastointi 51,5 31,8 15,5 77,7
Posti- ja kuriiritoiminta 21,7 0,0 41,5 84,8
Kustannustoiminta 28,2 16,0 10,9 48,1
Televiestintä 52,9 12,8 16,0 58,7
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 14,4 4,5 4,5 27,5
Tietopalvelutoiminta 32,4 12,4 9,5 32,4
Rahoituspalvelut 11,9 0,7 1,7 30,1
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 18,0 17,3 13,8 38,7
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 16,6 0,0 0,0 33,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 41,9 25,0 26,8 61,7
Kaikki toimialat yhteensä 34,7 21,3 23,3 63,5
Teollisuus yhteensä 36,1 24,2 26,5 72,8
Palvelut yhteensä 33,1 18,1 19,6 52,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 46b. Ympäristöinnovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_050_fi.html