Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 28. Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet yhteistyökumppanin ja toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Yhteis-
työtä
tehneet
Oman
konsernin
yritykset
1)
Laitteiden,
materiaalien,
kompo-
nenttien
tai atk-
ohjelmistojen
toimittajat
Asiakkaat Kilpailijat
ja
toimialan
muut
yritykset
Konsultti-
yritykset,
kaupalliset
laboratoriot
tai
yksityiset
tutkimus-
laitokset
Yliopistot
ja ammatti-
korkea-
koulut
Julkiset
ja
yksityiset
voittoa
tavoittele-
mattomat
tutkimus-
laitokset
% % % % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 42,2 37,5 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 16,1 33,3 15,6 16,1 13,7 15,2 13,4 12,0
Tekstiilien valmistus 43,8 51,4 39,8 43,8 39,8 39,8 43,8 35,8
Vaatteiden valmistus 32,1 33,5 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 41,5 58,3 29,3 41,5 41,5 41,5 29,3 29,3
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 43,7 37,8 43,7 39,0 35,7 29,6 29,6 24,9
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 60,2 54,0 60,2 57,3 34,8 46,1 39,2 32,7
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 19,8 18,8 19,8 19,8 11,8 12,1 18,2 18,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 63,3 58,6 50,8 55,5 46,0 44,7 56,4 47,5
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 56,0 60,9 56,0 53,1 44,3 43,3 36,5 38,3
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 43,4 63,7 39,0 41,2 32,5 27,0 41,2 18,3
Metallien jalostus 60,1 65,5 60,1 50,2 49,8 53,7 60,1 45,5
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 30,3 28,0 27,9 27,7 23,6 21,2 19,8 17,5
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 65,4 79,6 64,1 60,8 50,1 48,1 64,1 53,9
Sähkölaitteiden valmistus 43,0 50,1 41,5 35,2 29,7 41,6 35,2 26,3
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 47,2 58,3 46,2 44,2 41,0 40,1 40,1 35,4
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 49,3 56,2 49,3 42,1 42,1 34,9 42,1 17,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 54,4 50,3 54,4 54,4 43,0 50,5 31,8 30,7
Huonekalujen valmistus 12,1 14,0 12,1 12,1 7,7 9,8 3,7 7,7
Muu valmistus 34,6 15,1 29,4 32,0 22,3 24,8 34,6 19,7
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 22,5 35,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 20,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 51,4 68,2 49,8 46,3 47,9 43,8 51,4 37,5
Veden otto, puhdistus ja jakelu 62,6 31,3 62,6 52,1 52,1 52,1 41,7 41,7
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 42,3 32,7 36,9 34,8 38,8 42,3 33,4 35,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 22,1 18,1 21,9 21,8 15,0 17,9 13,3 9,8
Kuljetus ja varastointi 19,7 28,2 19,2 13,4 17,9 12,1 12,2 9,2
Posti- ja kuriiritoiminta 50,0 19,4 29,2 50,0 29,2 29,2 12,0 12,0
Kustannustoiminta 30,5 30,7 28,7 28,7 22,4 25,4 26,8 16,8
Televiestintä 58,7 71,2 58,7 58,7 58,7 51,2 51,2 44,8
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 41,7 42,4 33,3 41,3 36,5 24,3 30,7 25,5
Tietopalvelutoiminta 56,8 52,3 56,8 56,8 32,1 44,4 44,4 32,1
Rahoituspalvelut 34,0 44,1 32,8 31,6 30,8 23,8 19,3 12,3
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 29,3 30,0 29,3 29,3 24,9 24,9 20,5 20,5
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 33,2 37,5 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 56,6 40,3 52,2 56,6 43,8 39,3 38,5 31,7
Kaikki toimialat 36,9 39,7 34,7 34,5 29,6 28,0 27,8 23,1
Teollisuus yhteensä 39,5 48,0 37,7 36,4 31,7 31,3 31,6 27,0
Palvelut yhteensä 33,4 31,0 30,8 32,1 26,9 23,8 22,9 18,1
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset (sama teollisuudessa ja palveluissa).

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 28. Innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä tehneet yhteistyökumppanin ja toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_029_fi.html