Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 24. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan tietolähteet 2006–2008, lähteiden merkitys, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

  Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei merkitystä
% % % %
Kaikki toimialat Oma yritys tai oma konserni 62,9 29,3 4,2 3,6
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 17,8 47,0 24,8 10,4
Asiakkaat 38,1 33,6 17,4 10,9
Kilpailijat ja toimialan muut yritykset 11,5 42,9 33,3 12,3
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 4,5 21,4 43,1 31,0
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 4,6 18,2 36,2 41,1
Julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 2,1 13,0 36,2 48,8
Konferenssit, messut, näyttelyt 8,6 39,1 36,6 15,7
Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut 3,8 30,5 47,6 18,1
Toimialajärjestöt 1,9 15,5 46,4 36,3
Teollisuus Oma yritys tai oma konserni 63,3 28,6 4,7 3,4
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 19,4 46,7 25,5 8,4
Asiakkaat 36,2 33,3 19,7 10,8
Kilpailijat ja toimialan muut yritykset 11,1 40,9 34,9 13,1
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 4,9 22,3 42,8 30,0
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 4,9 19,8 34,5 40,9
Julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 2,7 13,9 35,5 47,8
Konferenssit, messut, näyttelyt 9,4 41,6 35,7 13,3
Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut 4,4 30,7 48,5 16,4
Toimialajärjestöt 2,5 13,1 47,5 36,8
Palvelut Oma yritys tai oma konserni 62,4 30,2 3,5 3,9
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 15,6 47,4 24,0 13,0
Asiakkaat 40,5 34,0 14,4 11,0
Kilpailijat ja toimialan muut yritykset 12,1 45,4 31,2 11,3
Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset 4,0 20,2 43,4 32,4
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 4,2 16,1 38,3 41,3
Julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset 1,2 11,8 36,9 50,1
Konferenssit, messut, näyttelyt 7,6 35,9 37,7 18,7
Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut 3,1 30,3 46,4 20,2
Toimialajärjestöt 1,0 18,4 44,9 35,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 24. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan tietolähteet 2006–2008, lähteiden merkitys, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_024_fi.html