Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 20. Muiden innovaatiotoimien yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Toimiala Koneiden ja laitteiden hankinta Osaamisen hankinta Innovaatio-
toimintaan liittyvä koulutus
Innovaatioiden markkinoille tuominen Muut innovaatiotoimet
% % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 67,0 50,5 50,5 49,5 58,7
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 85,3 57,2 37,7 46,3 20,7
Tekstiilien valmistus 83,7 35,8 36,5 35,8 48,8
Vaatteiden valmistus 40,3 40,3 11,2 27,0 38,9
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 46,3 41,5 12,2 41,5 41,5
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 81,3 50,4 49,6 38,1 33,6
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 69,4 34,0 42,7 51,0 50,5
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 83,4 34,4 39,0 45,1 23,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 75,6 43,4 43,8 44,8 57,0
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 81,9 42,0 26,6 32,7 36,5
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 73,0 54,1 23,7 49,0 46,7
Metallien jalostus 90,1 55,4 49,0 21,8 48,6
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 80,8 47,8 38,7 26,1 30,3
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 87,6 46,9 60,9 60,5 74,8
Sähkölaitteiden valmistus 92,1 46,9 36,8 66,6 65,3
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 75,2 36,6 45,1 52,3 58,2
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 76,3 59,9 49,3 45,8 31,4
Muiden kulkuneuvojen valmistus 82,0 37,5 35,7 43,7 55,2
Huonekalujen valmistus 81,3 33,8 37,3 20,6 20,1
Muu valmistus 60,9 41,3 30,0 36,6 37,6
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 82,4 36,1 44,9 40,1 33,5
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 81,8 52,3 40,6 13,3 31,5
Veden otto, puhdistus ja jakelu 68,7 41,7 41,7 20,9 41,7
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 83,1 67,7 40,9 30,5 42,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 59,7 29,2 27,7 30,3 22,2
Kuljetus ja varastointi 79,4 31,3 28,1 14,7 21,9
Posti- ja kuriiritoiminta 79,2 41,2 58,4 29,2 32,8
Kustannustoiminta 75,8 51,9 57,8 56,5 37,0
Televiestintä 96,8 67,7 66,6 90,4 75,9
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 66,5 45,5 48,9 52,3 60,9
Tietopalvelutoiminta 79,0 77,8 71,6 79,0 87,7
Rahoituspalvelut 66,7 50,7 44,3 39,7 22,2
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 75,9 40,7 40,2 28,3 33,2
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 44,5 22,3 38,9 72,1 44,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 73,6 38,8 42,1 31,7 34,6
Kaikki toimialat 74,7 42,3 39,4 38,4 38,0
Teollisuus yhteensä 79,7 45,6 40,1 39,2 40,5
Palvelut yhteensä 68,2 38,2 38,4 37,3 34,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 20. Muiden innovaatiotoimien yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_020_fi.html