Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 15. Prosessi-innovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä

Toimiala Prosessi-
innovaatioita
Uusia
valmistus- tai
tuotanto-
menetelmiä
Uusia
toimitus- tai
jakelu-
menetelmiä
Uusia
tukitoimintoja
prosesseja
varten
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 12,7 9,9 0,0 9,9
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 47,1 45,2 20,2 17,4
Tekstiilien valmistus 32,2 28,5 14,0 14,0
Vaatteiden valmistus 20,0 17,9 10,7 6,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 23,1 7,7 23,1 0,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 27,6 18,6 10,6 16,6
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 43,2 36,9 11,8 18,4
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 35,3 31,3 5,0 9,0
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 55,5 52,4 13,2 25,2
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 49,2 46,4 3,0 25,1
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 27,1 22,6 11,0 9,8
Metallien jalostus 49,6 47,5 15,9 22,3
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 44,1 37,9 7,8 21,7
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 53,3 38,6 21,5 32,5
Sähkölaitteiden valmistus 42,8 25,1 11,9 25,2
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 38,6 30,5 13,5 28,2
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 33,0 23,7 4,9 19,8
Muiden kulkuneuvojen valmistus 41,1 31,0 12,0 29,7
Huonekalujen valmistus 36,8 20,8 19,3 20,0
Muu valmistus 48,3 43,3 8,2 19,8
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 22,7 14,1 4,4 16,2
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 25,6 6,0 4,8 21,8
Veden otto, puhdistus ja jakelu 21,0 7,2 2,8 16,6
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 45,5 31,0 21,5 24,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 33,7 11,9 13,7 22,8
Kuljetus ja varastointi 16,7 7,5 11,4 12,0
Posti- ja kuriiritoiminta 16,9 9,9 16,9 9,9
Kustannustoiminta 26,8 16,0 14,8 18,0
Televiestintä 50,8 38,1 25,1 34,9
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 44,0 27,6 11,8 35,5
Tietopalvelutoiminta 45,0 35,6 19,5 26,8
Rahoituspalvelut 31,8 11,2 12,1 23,2
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 28,0 18,3 13,2 18,6
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 38,9 11,1 2,8 38,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 36,4 21,4 10,4 28,9
Kaikki toimialat 34,4 22,6 11,7 21,2
Teollisuus yhteensä 38,8 30,9 11,0 20,5
Palvelut yhteensä 30,0 14,3 12,4 21,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 15. Prosessi-innovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_015_fi.html