Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 11. Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tehneiden yritysten osuus toimialoittain 2006–2008

Toimiala Osuus kaikista yrityksistä Osuus tuoteinnovaatioita tehneistä yrityksistä Prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta 2008
% % %
Kaivostoiminta ja louhinta 2,8 33,3 0,2
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 30,6 61,9 3,0
Tekstiilien valmistus 18,6 53,0 6,3
Vaatteiden valmistus 27,6 50,4 1,2
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 24,2 81,5 5,1
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 9,4 41,9 2,4
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 22,4 60,3 3,7
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 2,7 12,3 0,8
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 43,3 81,1 2,7
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31,6 67,6 6,0
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 18,9 73,0 6,3
Metallien jalostus 8,2 34,0 0,9
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 10,4 46,9 6,5
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 44,8 74,1 17,2
Sähkölaitteiden valmistus 27,4 67,8 13,2
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 31,4 64,3 6,0
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 22,2 52,7 7,9
Muiden kulkuneuvojen valmistus 28,5 80,0 61,3
Huonekalujen valmistus 11,4 31,0 4,4
Muu valmistus 46,2 81,4 3,7
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10,0 61,2 4,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2,8 39,6 0,6
Veden otto, puhdistus ja jakelu 2,8 33,3 0,2
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 16,6 52,5 1,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 21,2 63,5 4,0
Kuljetus ja varastointi 5,0 57,5 0,7
Posti- ja kuriiritoiminta 2,6 41,2 0,8
Kustannustoiminta 10,8 36,6 2,1
Televiestintä 37,3 63,5 2,3
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 28,5 49,2 4,3
Tietopalvelutoiminta 35,6 74,6 3,2
Rahoituspalvelut 6,5 22,9 3,5
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 11,0 35,4 2,4
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 16,6 49,8 1,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 19,6 69,6 4,6
Kaikki toimialat 17,5 57,2 6,3
Teollisuus yhteensä 19,3 58,2 8,3
Palvelut yhteensä 15,6 56,0 3,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 11. Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tehneiden yritysten osuus toimialoittain 2006–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_011_fi.html