Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 7. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2006–2008, osuudet innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Tuoteinnovaatioiden kehittäjä Prosessi-innovaatioiden kehittäjä
Oma yritys tai konserni Oma yritys ja muut yhdessä Muut yritykset tai laitokset Oma yritys tai konserni Oma yritys ja muut yhdessä Muut yritykset tai laitokset
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 50,0 50,0 0,0 11,0 65,9 23,2
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 81,1 18,9 0,0 63,2 36,2 0,6
Tekstiilien valmistus 82,4 5,8 11,8 69,3 30,7 0,0
Vaatteiden valmistus 91,5 8,5 0,0 89,2 10,8 0,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 44,4 55,6 0,0 33,3 66,7 0,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 70,4 29,6 0,0 44,6 53,6 1,9
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 77,1 22,9 0,0 44,1 33,0 22,9
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 82,0 18,0 0,0 39,4 40,9 19,7
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 79,0 14,4 6,7 75,2 24,8 0,0
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 73,6 26,4 0,0 50,7 43,7 5,5
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 70,2 29,8 0,0 56,8 43,2 0,0
Metallien jalostus 58,5 41,5 0,0 38,1 49,1 12,8
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 48,5 41,6 9,9 56,1 33,6 10,3
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 71,9 28,1 0,0 57,4 36,2 6,4
Sähkölaitteiden valmistus 67,3 30,6 2,1 49,1 36,1 14,8
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 80,6 19,4 0,0 62,0 33,7 4,4
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 86,7 13,3 0,0 42,7 45,7 11,6
Muiden kulkuneuvojen valmistus 68,5 31,5 0,0 36,5 50,6 12,9
Huonekalujen valmistus 77,9 22,1 0,0 49,6 48,8 1,5
Muu valmistus 65,2 34,8 0,0 52,4 44,0 3,6
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 82,8 17,2 0,0 68,3 31,7 0,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 44,6 55,4 0,0 21,6 41,3 37,1
Veden otto, puhdistus ja jakelu 66,7 33,3 0,0 0,0 73,6 26,4
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 62,7 34,3 3,0 68,5 26,6 4,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 55,4 36,8 7,9 54,9 41,0 4,0
Kuljetus ja varastointi 63,5 21,7 14,8 44,3 37,3 18,4
Posti- ja kuriiritoiminta 41,2 58,8 0,0 41,5 58,5 0,0
Kustannustoiminta 42,4 43,3 14,4 29,3 67,7 3,0
Televiestintä 38,1 49,9 12,1 58,1 41,9 0,0
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 84,3 13,1 2,6 77,4 19,2 3,4
Tietopalvelutoiminta 62,0 38,0 0,0 74,6 19,4 6,0
Rahoituspalvelut 16,6 64,7 18,7 12,4 54,5 33,1
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 53,3 46,7 0,0 64,5 24,5 11,0
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 63,7 26,7 9,6 47,9 27,9 24,2
Kaikki toimialat 66,7 28,4 4,9 53,3 37,4 9,3
Teollisuus yhteensä 71,9 26,1 2,1 54,4 37,9 7,8
Palvelut yhteensä 60,5 31,2 8,3 51,9 36,9 11,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 7. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2006–2008, osuudet innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_007_fi.html