Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä

Toimiala Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 8,3 12,7 15,4 5,6 16,8 2,8
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 49,4 47,1 57,1 26,5 57,1 23,5
Tekstiilien valmistus 35,1 32,2 48,8 28,1 50,8 4,1
Vaatteiden valmistus 54,8 20,0 57,0 17,5 57,0 8,5
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 29,7 23,1 45,1 13,2 45,1 7,7
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 22,5 27,6 35,4 16,2 40,5 6,9
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 37,1 43,2 53,1 27,5 56,8 19,0
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 22,3 35,3 37,7 15,8 40,1 6,9
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 53,4 55,5 73,8 66,1 83,6 28,4
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 46,7 49,2 60,1 49,0 68,0 28,9
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 26,0 27,1 31,9 19,1 33,7 12,4
Metallien jalostus 24,1 49,6 51,8 41,9 57,5 21,9
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 22,3 44,1 49,0 22,1 52,0 8,9
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 60,4 53,3 68,7 57,3 73,6 39,7
Sähkölaitteiden valmistus 40,5 42,8 53,6 41,2 56,3 27,1
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 48,7 38,6 57,6 49,8 63,6 25,6
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 42,2 33,0 51,1 29,7 53,0 18,5
Muiden kulkuneuvojen valmistus 35,7 41,1 47,0 45,4 58,3 22,1
Huonekalujen valmistus 36,8 36,8 49,5 21,6 54,1 10,8
Muu valmistus 56,8 48,3 61,7 45,2 68,4 31,8
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 16,4 22,7 29,2 15,8 32,0 5,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 7,0 25,6 29,8 22,2 39,9 2,0
Veden otto, puhdistus ja jakelu 8,3 21,0 23,8 16,6 26,6 5,5
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 31,6 45,5 53,8 19,8 53,8 9,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 33,4 33,7 43,7 17,1 45,1 10,7
Kuljetus ja varastointi 8,6 16,7 17,9 9,4 20,2 4,0
Posti- ja kuriiritoiminta 6,2 16,9 16,9 16,9 21,3 6,2
Kustannustoiminta 29,5 26,8 39,1 20,7 43,5 8,3
Televiestintä 58,8 50,8 58,8 58,8 65,9 45,8
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 58,0 44,0 66,8 45,1 73,2 22,0
Tietopalvelutoiminta 47,7 45,0 54,4 34,2 54,4 24,8
Rahoituspalvelut 28,5 31,8 40,1 19,8 42,0 10,7
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 31,1 28,0 36,0 31,7 41,3 13,5
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 33,4 38,9 50,0 19,4 50,0 11,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 28,1 36,4 41,9 28,1 47,7 18,5
Kaikki toimialat 30,5 34,4 43,3 25,0 46,8 13,5
Teollisuus yhteensä 33,2 38,8 48,5 29,5 52,5 15,6
Palvelut yhteensä 27,8 30,0 38,0 20,5 41,0 11,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, Taulukko 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys toimialan mukaan 2006–2008, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tau_002_fi.html