Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot 2006–2008

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita otti vuosina 2006–2008 käyttöönsä kaikkiaan kolmannes kaikista yrityksistä. Teollisuudessa innovaatioita käyttöön ottaneiden osuus oli 31 prosenttia ja palveluissa 35 prosenttia.

Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönottoa leimasivat muutoin samat yleispiirteet kuin tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa; markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto yleistyi yrityskoon kasvaessa, ja oli yleisempää konserneihin kuuluvissa yrityksissä kuin itsenäisissä yrityksissä.

Mikäli innovaatiotoimintaan lasketaan mukaan niin tuote- ja prosessi-innovaatiot ja näihin tähtäävä toiminta kuin markkinointi- ja organisaatioinnovaatiotkin, tämän laajan innovaatiotoiminnan määritelmän mukaista toimintaa harjoittaneiden osuus oli vuosina 2006–2008 kaikkiaan 52 prosenttia. Teollisuudessa laajan määritelmän mukaista innovaatiotoimintaa harjoitti 56 prosenttia yrityksistä ja palvelutoimialoilla 49 prosenttia yrityksistä.

Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys ja innovoinnin tavoitteet

Organisaatioinnovaatioita otti käyttöönsä joka neljäs yritys. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto oli hieman yleisempää palveluissa kuin teollisuudessa osuuksien oltua vastaavasti 27 prosenttia ja 22 prosenttia kaikista yrityksistä.

Organisaatioinnovaatiot kohdistuivat yleisimmin uusiin liiketoimintakäytäntöihin ja uusiin menettelyihin vastuiden ja päätöksenteon organisoimiseksi. Liiketoimintakäytäntöihin liittyviä innovaatioita – kuten myös vastuisiin ja päätöksentekoon liittyviä innovaatioita – ilmoitti ottaneensa käyttöön 18 prosenttia yrityksistä. Sen sijaan kymmenen prosenttia ilmoitti innovaatioiden käyttöönotosta, mikä liittyi uusiin tapoihin organisoida yrityksen ulkoiset suhteet.

Tärkeimmiksi organisaatioinnovaatioiden tavoitteiksi yritykset kokivat asiakkaiden ja alihankkija-toimittajien tarpeisiin vastaamisen nopeutumisen ja yrityksen tuotteiden laadun parantamisen.

Markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys ja innovoinnin tavoitteet

Markkinointi-innovaatioita otti käyttöönsä vuosina 2006–2008 kaikkiaan reilu viidennes, 22 prosenttia, yrityksistä. Innovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli sama teollisuudessa ja palveluissa.

Markkinointi-innovaatiot kohdistuivat yleisimmin uusiin menettelyihin myynninedistämisessä. Tähän lukeutuvia innovaatioita ilmoitti 14 prosenttia yrityksistä. Toiseksi merkittävimpinä markkinointi-innovaatioina olivat uusiin hinnoittelumenetelmiin liittyvät innovaatiot, joita esimerkiksi 13 prosenttia palvelualojen yrityksistä oli ottanut käyttöönsä.

Keskeisimpänä markkinointi-innovaatioiden tavoitteena oli luonnollisesti markkinaosuuden kasvaminen tai säilyminen; uusien asiakasryhmien tavoittaminen oli jonkin verran tärkeämpää kuin uusien maantieteellisten markkinoiden saavuttaminen.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, 3. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot 2006–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_kat_003_fi.html