Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys ja laajuus sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä.

Innovaatiotutkimus 2008 oli osa Euroopan tilastoviraston Eurostatin koordinoimaa EU:n jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS2008) eli vastaava tutkimus on toteutettu myös muissa EU:n jäsenmaissa. Tutkimuksessa on käytetty harmonisoitua tiedonkeruulomaketta sekä yhtenäisiä rajauksia ja menetelmiä.

Tutkimuksen kohteena oli kolmen vuoden ajanjakso 2006–2008 ja tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) sekä eräillä palvelutoimialoilla. Tutkimuksen kohdejoukko ja tutkimuksen toteutus kuvataan tarkemmin laatuselosteessa.

Tutkimuksen lopulliset tulokset poikkeavat hieman maaliskuussa 2010 julkistetuista ennakollisista tiedoista. Syy tähän on aineiston estimointiin tehty menetelmämuutos.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_kat_001_fi.html