Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset

Tuotepainotteiset vaikutukset, kuten tuotteiden laadun paraneminen ja tuotevalikoiman laajentuminen, koetaan innovaatioiden merkittävimmiksi vaikutuksiksi. Tuote- tai prosessi-innovaatioita tehneistä useampi kuin yhdeksän kymmenestä arvioi vuosina 2004–2006 käyttöönotettujen innovaatioiden vaikuttaneen tuotteiden laadun paranemiseen ja lähes 90 prosenttia katsoi innovaatioiden laajentaneen tuotevalikoimaa.

Reilu 80 prosenttia innovoineista katsoi innovaatioiden vaikuttaneen tuotannon tai palvelutarjonnan joustavuuden paranemiseen. Yhtälailla, reilu 80 prosenttia innovoineista arvioi innovaatioiden lisänneen tuotannon tai palvelutarjonnan kapasiteettia. Sen sijaan hieman harvempi innovoineista koki innovaatioiden vaikuttaneen materiaalien ja energian käyttöön, ympäristöhaittojen vähenemiseen, terveys- tai turvallisuusnäkökohtien paranemiseen tai määräysten ja lakien asettamien vaatimusten täyttymiseen.

Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset 2004–2006, kunkin tekijän merkittäväksi (merkitys suuri tai kohtalainen) ilmoittaneiden osuus innovaatioita tehneistä

Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset 2004–2006, kunkin tekijän merkittäväksi (merkitys suuri tai kohtalainen) ilmoittaneiden osuus innovaatioita tehneistä

Innovaatioiden tuotepainotteiset vaikutukset sekä tuotannon ja palvelutarjonnan joustavuuden lisääntyminen näyttäytyivät palveluyrityksille hieman merkittävämpänä kuin teollisuusyrityksille. Sen sijaan teollisuusyritykset kokivat palvelualojen yrityksiä useammin – ja myös merkitykseltään tärkeämpinä – innovaatioiden vaikutukset prosessien tehokkuuteen ja panosten käyttöön sekä innovaatioiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset.

Yritysten kokoluokittaisen tarkastelun mukaan teollisuusyrityksistä suuret kokivat pieniä yleisemmin innovaatioiden vaikutukset merkittävinä (merkitys suuri tai kohtalainen). Sen sijaan palvelualoilla innovaatioiden vaikutukset näyttäytyivät lähes pääsääntöisesti merkittävämpinä pienille kuin suurille yrityksille.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, 4. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_kat_004_fi.html