Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tuote- tai palveluinnovaatioiden osuus liikevaihdosta henkilökunnan suuruusluokan mukaan vuonna 2002

Pääryhmä Tuote- tai-
palvelu-
innovaatioita
Markkinoille uusia
tuote- tai palvelu-
innovaatioita
  Henkilökunnan
  suuruusluokka
% %
Yhteensä 18 5
Teollisuus yhteensä 27 7
  10-49 6 3
  50-99 6 3
  100-249 12 8
  250-499 12 8
  500+ 36 7
Muut toimialat yhteensä   5 3
  10-49 4 3
  50-99 4 3
  100-249 5 2
  250-499 3 1
  500+ 6 4

Päivitetty 18.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2002, Tuote- tai palveluinnovaatioiden osuus liikevaihdosta henkilökunnan suuruusluokan mukaan vuonna 2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2002/inn_2002_2004-05-31_tau_002.html