Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Luftfart 2021, maj

Luftfart 2021, april

2021
april
Offentliggöranden