Användning av datateknik i företag 2008, Elektronisk affärsverksamhet

2008
Elektronisk affärsverksamhet
Offentliggöranden