Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2019

Europaparlamentsvalet 2019, översikt över valdeltagandet

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i europaparlamentsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare bosatta i Finland var 42,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än i föregående europaparlamentsval. Omkring hälften av dem som röstade (49,7 %) förhandsröstade. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrundsfaktorerna på individnivå har på valdeltagandet finns i översikten: Röstande i europaparlamentsvalet 2019.

Valdeltagande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i europaparlamentsvalen 1996–2019

Valdeltagande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i europaparlamentsvalen 1996–2019

Ett elektroniskt rösträttsregister användes i 143 kommuner, varav 88 kommuner var sådana där uppgifter om alla röstningsområden erhölls. Av dessa 143 kommuner erhölls på så sätt också uppgifter om dem som röstat på valdagen. Det elektroniska rösträttsregistret täckte 41,9 procent av de röstberättigade i europaparlamentsvalet 2019.

De aktivaste förhandsröstande var 75-åringarna (40,5 % av de röstberättigade), relativt sett minst förhandsröstande fanns det i gruppen med 18-åringar (8,3 % av de röstberättigade).

I de röstningsområden för vilka man också fick uppgifter om röstningen på valdagen var valdeltagandet högst bland 74-åriga röstberättigade, av dem röstade 58,9 procent. I hela landet röstade kvinnorna aktivare än männen, skillnaden i valdeltagandet bland kvinnor och män var 1,7 procentenheter.

I hela landet röstade kvinnorna mera aktivt på förhand än männen ända till åldersgruppen 73-åringar. I de områden där ett elektroniskt rösträttsregister användes var valdeltagandet högre bland kvinnorna, särskilt bland unga röstberättigade i åldern 18–38 år.

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden (finska medborgare bosatta i Finland) efter kön och ålder i europaparlamentsvalet 2019, %

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden (finska medborgare bosatta i Finland) efter kön och ålder i europaparlamentsvalet 2019, %

Databastabeller


Källa: Europaparlamentsvalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (609,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-07-12_tie_001_sv.html