Finlands officiella statistik

Statistik över levnadsförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nästan vart fjärde barn riskerar fattigdom eller social utestängning i EU
5.5.2020
År 2017 levde 24,2 procent av barnen, dvs. nästan 23 miljoner barn, under risk för fattigdom eller social utestängning i EU-länderna. I Finland löpte då 16 procent av barnen under 18 år risk, dvs. omkring 172 000. På EU-nivå är risken för barnen större än för hela befolkningen, eftersom 21,8 procent av medborgarna i de 28 EU-länderna löpte risk att hamna i fattigdom eller social utestängning. I Finland är barnens risk något mindre än den allmänna risken för befolkningen, eftersom 16,5 procent av hela befolkningen var i riskzonen år 2017. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC), där uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland. Uppgifterna samlas in årligen med undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, som också används för att producera de urvalsbaserade uppgifterna för inkomstfördelningsstatistiken samt de finländska uppgifterna för EU-SILC-undersökningen. En del av uppgifterna i statistiken samlas in bara under vissa bestämda år, och en del årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: levnadsförhållande, subjektiv utkomst, utkomst, fattigdomsrisk, risk för social utestängning, upplevt välbefinnande, hälsa, boende, socioekonomisk ställning, hushåll.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/index_sv.html