Finlands officiella statistik

Statistik över levnadsförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2018 levde 856 000 personer i risk för fattigdom eller social utestängning
27.3.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden levde 856 000 finländare, dvs. 15,8 procent av hela hushållsbefolkningen, under risk för fattigdom eller social utestängning år 2018. Antalet personer som levde under sådan risk sjönk med omkring 34 000 från året innan, och andelen var på samma nivå som år 2016. Antalet personer som levde under denna risk minskade inom alla dimensioner av indikatorn, både när det gäller låga inkomster, låg arbetsintensitet och allvarlig materiell fattigdom.

Nästa offentliggörande:
5.5.2020

Beskrivning: Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland. Uppgifterna samlas in årligen med undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, som också används för att producera de urvalsbaserade uppgifterna för inkomstfördelningsstatistiken samt de finländska uppgifterna för EU-SILC-undersökningen. En del av uppgifterna i statistiken samlas in bara under vissa bestämda år, och en del årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: levnadsförhållande, subjektiv utkomst, utkomst, fattigdomsrisk, risk för social utestängning, upplevt välbefinnande, hälsa, boende, socioekonomisk ställning, hushåll.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/index_sv.html