Suomen virallinen tilasto

Energiatilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3 prosenttia vuonna 2018
1.10.2020
Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi prosentin edellisvuotisesta ollen 1262 petajoulea vuonna 2018. Suurimman osuuden energiasta käytti teollisuus, jonka käyttämä 557 petajoulea oli lähes puolet kaikesta energiatuotteiden loppukäytöstä. Teollisuuden energiankäyttö kasvoi viimevuotisesta 3 prosenttia. Kotitaloudet käyttivät energiasta 295 petajoulea, mikä oli 2 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Kotitalouksien osuus kaikesta energiatuotteiden loppukäytöstä oli 23 prosenttia. Palvelualat käyttivät energiasta 22 prosenttia, suurimpana loppukäyttäjänä kuljetuksen ja varastoinnin toimiala.

Kuvaus: Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä. Energiatilinpidossa energian tarjonta ja käyttö esitetään kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoihin pohjautuen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, energiatilinpito, polttoaineet, energia.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/entp/index.html