Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Det månatliga börspriset på el vara nära rekordnivå under tredje kvartalet
9.12.2021
Priserna på el, naturgas och stenkol steg kraftigt under tredje kvartalet. Däremot utjämnades stegringen av priset på råolja. Naturgasens och stenkolens prisstegring återspeglade världsmarknadspriserna. Stegringen av bränslepriserna återspeglades också i elpriset, eftersom el producerades med bränslen i en svag vattensituation.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av priset på stycketorv upphör
9.9.2021
Statistics Finland has to discontinue the compilation of statistics on prices of sod peat starting from the data concerning third quarter of 2020.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html