Suomen virallinen tilasto

Maatalouden taloustilit (EAA)

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden arvonlisäys tänä vuonna edellisvuoden tasolla
11.12.2020
Vilja- ja rehukasvien käypähintainen arvo romahti vuonna 2020 lähes 30 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Viljakasvien tuotannon volyymi 1) laski käypää arvoa loivemmin, 13 prosenttia. Muilta osin käypähintaisen arvon lasku johtui viljan hintojen laskusta. Muissa maatalouden tuoteryhmissä sen sijaan volyymit ja hinnat pysyivät liki edellisvuoden tasolla. Vaikka maataloustoimialan käyvin hinnoin laskettu tuotos supistui noin 300 milj. euroa, niin tämän hetken arvion mukaan välituotteiden arvo tulee myös alenemaan sen verran, että maatalouden bruttoarvonlisäyksen käypähintainen arvo, sekä volyymi pysyvät lähestulkoon vuoden 2019 tasossa. Tiedot käyvä ilmi nyt julkaistavasta Maatalouden taloustilit tilastosta.

Kuvaus: Maatalouden taloustilit (EAA) julkaistaan ensimmäisen kerran Suomessa viitevuodelta 2019. Maatalouden taloustilejä tuotetaan kansantalouden tilinpidon yhteydessä, ja niitä voidaankin pitää yhtenä kansantalouden satelliittitilinä, jolla tarkoitetaan tilinpidon yleistä järjestelmää yksityiskohtaisemmin, tai siitä poikkeavalla tavalla tuotettua tilinpidon kokonaisuuden kuvausta. Suomi on toimittanut maatalouden taloustilien tietoja Eurostatille heti Suomen EU jäsenyytensä alusta lähtien. Maatalouden taloustilien laadinta perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (134/2004/EY). EU:n maatalouden taloustilien laadinnasta on olemassa yhtenäinen menetelmäkuvaus ja käsikirja (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry). Suomessa maatalouden taloustilien lähdetietoina käytetään pääasiassa Suomen virallinen tilasto (SVT) järjestelmään kuuluvien tilastojen tietoja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maataloustuotteet, maataloustuotanto, maatalouden bruttoarvonlisäys, maatalouden välituotekäyttö, maatalouden yrittäjätulo.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eaa/index.html