Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2020

Maatalouden arvonlisäys tänä vuonna edellisvuoden tasolla

Vilja- ja rehukasvien käypähintainen arvo romahti vuonna 2020 lähes 30 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Viljakasvien tuotannon volyymi 1) laski käypää arvoa loivemmin, 13 prosenttia. Muilta osin käypähintaisen arvon lasku johtui viljan hintojen laskusta. Muissa maatalouden tuoteryhmissä sen sijaan volyymit ja hinnat pysyivät liki edellisvuoden tasolla. Vaikka maataloustoimialan käyvin hinnoin laskettu tuotos supistui noin 300 milj. euroa, niin tämän hetken arvion mukaan välituotteiden arvo tulee myös alenemaan sen verran, että maatalouden bruttoarvonlisäyksen käypähintainen arvo, sekä volyymi pysyvät lähestulkoon vuoden 2019 tasossa. Tiedot käyvä ilmi nyt julkaistavasta Maatalouden taloustilit tilastosta.

Maatalouden tuoteryhmien osuus kokonaistuotoksesta %, sekä käyvän arvon indeksi (2019=100) vuonna 2020

Maatalouden tuoteryhmien osuus kokonaistuotoksesta %, sekä käyvän arvon indeksi (2019=100) vuonna 2020

Maidon osuus vastaa liki 25 % maatalouden tuotoksesta. Maidon tuotoksen volyymi putosi vain vajaan prosentin edellisvuodesta, ja hinta on tänä vuonna ollut hieman korkeampi kuin 2019, joten maidon käypähintaisen arvon oletetaan pysyvän liki viimevuotisella tasolla. Vihannekset ja puutarhatuotteet (osuus 12 % maatalouden kokonaistuotoksesta) sekä hedelmät (osuus 3,1 %) tiliöidään erikseen maatalouden taloustileillä. Molempien em. tuoteryhmien käyvän arvon ennakoidaan kasvavan tänä vuonna. Puutarhatalouden merkitys kasvaa siis edelleen maa- ja puutarhayritysten tulonmuodostuksessa.

Maatalousyritysten harjoittaman sivutuotannon ja liitännäiselinkeinojen käypä arvo vastaa liki 12 % maatalouden tuotoksesta. Sivutuotantoon luetaan kuuluvaksi esimerkiksi koneurakointi ja maataloustuotteiden jatkojalostus. Tänä vuonna sivutuotannon arvon ennakoidaan supistuvan hieman viime vuodesta.

Viljakasvien yhteenlaskettu tuotoksen arvo vastaa liki 10 % maatalouden tuotosta. Vuonna 2020 ainoastaan kauran volyymi kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta viime vuotta alhaisempien hintojen takia kaurankin käypä arvo aleni reilut 10 %. Vehnän ja ohran volyymi tippui noin 20 % ja käypähintainen arvo noin 35 %. Rukiin viljelyn volyymi suorastaan romahti reilut 60 % edellisvuodesta.

Lihantuotannon osuus maatalouden tuotoksesta oli reilut 20 % (naudat 9,5 %, sikatalous 6,6 % ja siipikarja 4,4 %). Lisäksi kananmunien tuotannon osuus oli 1,8 %. Sekä sianlihan hinta että volyymi kasvoivat sen verran, että käypähintaisen arvon odotetaan kohoavan noin 6 % edellisvuodesta. Muun lihatuotannon arvon odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Muut kotieläintuotteet (osuus 3,2 %) ryhmään sisältyy mm. turkistarhaus. Ko. tuotantosuunta on tänä vuonna kärsinyt huomattavasti covid-19 vaikutuksista.

Edellä kerrotun perusteella maatalous toimialan käypähintaisen tuotoksen ennakoidaan laskevan vajaat 300 milj. euroa edellisvuodesta. Välituotekäytön arvon arvioidaan kuitenkin alenevan hieman enemmän, hieman yli 300 milj. euroa. Tämä arvio perustuu lähinnä energian ja lannoitteiden hintojen laskuun vuonna 2020. Lisäksi omaan käyttöön tuotetut rehut lasketaan maatalouden tuotokseksi, jonka jälkeen ne vähennetään tuotoksesta välituotteena. Itselle tuotettujen rehujen hinta perustuu markkinakelpoisten ohran hintaan, joten ohran viime vuotta alempi hinta näkyy sekä tuotoksen alempana arvona että rehujen alhaisempana välituotekustannuksena. Kun tuotoksesta vähennetään välituotekäyttö, saadaan bruttoarvonlisäys. Käypähintaisen bruttoarvonlisäyksen ennakoidaan kasvavan noin 20 milj. euroa vuodesta 2019. Sen sijaan bruttoarvonlisäyksen volyymimuutoksen ennakoidaan laskevan noin kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Maatalouden taloustilien (EAA) tiedot tuotetaan Tilastokeskuksessa osana kansantalouden tilinpidon laskentaa. EAA tilien laadinta perustuu EU:n harmonisoimaan ja säätämään tilinpitoon. Tilit laaditaan kaikissa EU:n jäsenmaissa yhtenäisin menetelmin. Kaikkien jäsenmaiden tiedot löytyvät Eurostatin tietokannasta.


1) Volyymi tarkoittaa tietoa, josta hintojen muutosten vaikutukset on poistettu. Volyymi=viitevuoden määrä*vertailuvuoden hinta. Volyymimuutos tehdään yleensä käyttäen tuote- tai kulukohtaista deflaattoria. Volyymisummat lasketaan summaamalla kuten käypähintaisetkin erät.

Lähde: Maatalouden taloustilit (EAA), Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (555,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eaa/2020/eaa_2020_2020-12-11_tie_001_fi.html