Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.12.2019

Maataloudessa hieman valoa neljän vuoden kaamoksen jälkeen

Suomessa maataloustoimialan käyvin hinnoin lasketun tuotoksen arvioidaan vuonna 2019 kasvavan noin 4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, yhteensä reiluun 4570 milj. euroon. Kotieläintuotannon osuus toimialan kokonaistuotoksesta on noin 50 prosenttia, kasvituotannon osuus 36 prosenttia ja loppuosa muodostuu maatalouspalveluiden sekä liitännäiselinkeinojen harjoittamisesta. Tiedot käyvä ilmi nyt ensimmäistä kertaa Suomessa julkaistavasta Maatalouden taloustilit tilastosta.

Vuonna 2019 peltokasvien tuotantomäärissä palattiin katovuoden 2018 jälkeen lähes normaalivuosien tasolle. Kasvituotannon kannalta sääolot vaihtelivat alueittain. Pohjanmaalla korjattiin paikoin hyvä sato, kun Uudellamaalla puolestaan hehtaarisadot jäivät melko alhaisiksi. Kasvituotannon volyymin ennakoidaan kasvavan vuonna 2019 noin 11 % edellisvuodesta. Kasvu näkyy erityisesti vilja- ja rehukasvien tuotannossa. Viljanviljelyn ja puutarhatuotannon arvot olivat liki yhtä suuret, ja niiden yhteenlaskettu osuus on noin 70 prosenttia vuoden 2019 kasvituotannon ennakoidusta 1640 milj. euron arvosta.

Tässä julkistuksessa maatalouden kehitystä on kuvattu 10 vuoden aikasarjana. Seuraavassa kuviossa on esitetty maatalouden tuotoksen, tuotantopanosten (välituotekäyttö) ja niiden erotukseksi jäävän arvonlisäyksen kehitystä vuodesta 2010 vuoteen 2019. Kuvion volyymisarjat on deflatoitu vuoden 2010 tasolle. Volyymimuutos kuvaa lähinnä määrällistä ja/tai laadullista muutosta (volyymia).

Maatalouden tuotoksen, välituotekäytön ja arvonlisäyksen kehitys vv. 2010-2019

Maatalouden tuotoksen, välituotekäytön ja arvonlisäyksen kehitys vv. 2010-2019

Maataloustuotteiden hinnat kohosivat vuosikymmenen alkupuolella selvästi volyymia nopeammin, mutta hintakehitys kääntyi laskuun vuonna 2014 palaten vuosina 2015-2017 samalle tasolle kuin se oli vuonna 2010. Kasvituotannossa hinnat kääntyivät jälleen nousuun vuonna 2018 – 2019, mutta kotieläintuotannossa hinnat pysyivät vuosina 2018 – 2019 edelleen vuoden 2010 tasolla.

Välituotekäytön käypä arvo kohosi heti jakson alkuvaiheessa volyymia korkeammalle tasolle, ja ero on pysynyt suurena koko tarkastelujakson. Välituotekäytön volyymi on pienentynyt erityisesti jakson loppupuolella, kun taas käyvin hinnoin laskettu arvo näyttää kohoavan vuosina 2018-2019.

Tällä jaksolla maatalouden arvonlisäyksen volyymi kohosi 12 %, kun se käyvin hinnoin laskettuna puolestaan aleni 12 %. Ts. tavaroita ja palveluita (määrää ja/tai laatua) tuotettiin vuonna 2019 noin 12 % enemmän kuin vuonna 2010, mutta siitä saatu tulo oli 12 % alhaisempi kuin jakson alussa. Toimialoittaisten bruttoarvonlisäysten summa (lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetuilla) vastaa kansantalouden tilinpidossa käytettyä käsitettä bruttokansantuote (BKT).

Maatalouden taloustilien (Economic accounts for agriculture, EAA) tiedot tuotetaan Tilastokeskuksessa osana kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmää. EAA tilien laadinta perustuu EU:n harmonisoimaan ja säätämään tilinpitoon. Taloustilien tiedot ovat siten tärkeä seurantavälinen niin EU:n komissiolle kuin muillekin yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelijoille. Tämänkin tilaston tiedot löytyvät joulukuun puolenvälin jälkeen myös Eurostatin tietokannoista. Siellä on mahdollisuus vertailla Suomen tietoja niin koko EU:n kuin kaikkien jäsenmaiden tietoihin.


Lähde: Maatalouden taloustilit (EAA), Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (216,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 5.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eaa/2019/eaa_2019_2019-12-05_tie_001_fi.html