Liitetaulukko 2. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2019, tytöt

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 tytöistä, % Osuus vuosiluokkien 7-9 tytöistä, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 141 115 9 301 14 . 150 430 83,1 .
Ruotsi 1 970 6 454 24 989 . 33 413 18,4 .
Suomi 9 932 643 1 . 10 576 5,8 .
Ranska 2 271 2 375 12 . 4 658 2,6 .
Saksa 1 955 5 593 11 . 7 559 4,2 .
Venäjä 614 561 . . 1 175 0,6 .
Espanja 591 3 757 . . 4 348 2,4 .
Italia 0 0 . . 0 0,0 .
Saame 3 119 . . 122 0,1 .
Muu kieli 209 52 0 . 261 0,1 .
Vuosiluokat 7-9 Englanti 82 291 6 728 36 32 89 087 . 99,7
Ruotsi 1 077 6 154 75 654 1 82 886 . 92,7
Suomi 4 507 707 102 1 5 317 . 5,9
Ranska 1 028 2 150 49 2 509 5 736 . 6,4
Saksa 919 4 178 182 4 414 9 693 . 10,8
Venäjä 286 633 . 850 1 769 . 2,0
Espanja 121 1 255 . 3 042 4 418 . 4,9
Italia 0 0 . 43 43 . 0,0
Saame 1 31 . 1 33 . 0,0
Latina 0 7 . 247 254 . 0,3
Muu kieli 95 23 1 39 158 . 0,2

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2019, Liitetaulukko 2. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2019, tytöt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2019/02/ava_2019_02_2020-05-20_tau_002_fi.html