Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Autokaupan 2010 tuotteiden (CPA) liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla 4511-4540

Tuotteet CPA Henkilöautojen
ja kevyiden
moottori-
ajoneuvojen
kauppa
Muiden
moottori-
ajoneuvojen
myynti
Moottoriajoneu-
vojen huolto ja
korjaus
(pl. moottori-
pyörät)
Moottoriajo-
neuvojen
osien ja
varusteiden
tukkukauppa
Moottoriajo-
neuvojen
osien ja
varusteiden
vähittäis-
kauppa
Moottori-
pyörien sekä
niiden osien
ja varusteiden
myynti,
huolto ja
korjaus
Auto-
kauppa
yhteensä
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45111 43,19 13,34 17,38 0,00 0,00 0,00 32,33
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 45112 33,75 24,45 22,97 0,00 2,16 0,00 27,19
Muu autojen ja kevyi-
den moottoriajoneu-
vojen vähittäiskauppa
45113 8,02 0,15 0,85 0,00 0,55 0,00 5,65
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa palkkio- tai sopimusperusteisesti 45114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muiden moottoriajoneu-
vojen tukkukauppa
45191 0,00 28,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01
Muiden moottoriajoneu-
vojen vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
45192 0,58 8,81 0,01 0,00 0,00 1,45 0,73
Muu muiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45193 0,97 4,74 0,00 0,00 0,00 2,76 0,86
Muiden moottoriajoneu-
vojen tukkukauppa
palkkio tai sopimus-perusteisesti
45194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autojen ja kevyiden tavarankuljetusajo-
neuvojen huolto ja
korjauspalvelu
45201 3,87 0,80 33,11 0,50 4,69 2,01 7,54
Moottoriajoneu-
vojen osien ja varus-
teiden tukkukauppa
45311 3,60 4,77 13,01 74,06 13,89 2,32 9,86
Moottoriajoneuvojen
osien ja varusteiden
tukkukauppa palkkio-
tai sopimusperus-
teisesti
45312 0,00 0,00 0,81 3,98 0,00 10,36 0,46
Moottoriajoneuvojen
osien ja varusteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
45321 1,77 8,75 3,21 0,68 36,02 1,56 4,76
Muu moottoriajoneu-
vojen osien ja varus-
teiden vähittäiskauppa
45322 1,30 0,19 3,30 0,07 17,56 0,00 2,69
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden tukkukauppa
45401 0,85 0,00 0,00 0,14 0,13 18,48 0,80
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
45402 0,65 0,00 0,00 0,52 1,86 9,53 0,72
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden muu
vähittäiskauppa
45403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 4,62 0,05
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden tukkukauppa
palkkio- tai sopimus-
perusteisesti
45404 0,01 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 0,15
Moottoripyörien huol-
to ja korjauspalvelut
45405 0,04 0,00 0,00 0,03 0,41 3,90 0,10
Liikevaihto moottoriajo-
neuvojen ja moottori-
pyörien tukku- ja vähittäiskaupasta ja korjauspalveluista
45 98,60 94,70 94,66 79,98 79,15 56,99 94,89
Tukkukauppa, ei kui-
tenkaan moottoriajo-
neuvojen ja moottori-
pyörien tukkukauppa
46 1,12 0,00 0,27 20,02 5,04 25,31 2,65
Hedelmien, kasvisten,
lihan, kalan, leipomo-
ja meijerituotteiden
sekä munien vähittäis-
kauppa
47001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muiden elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa 47002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,01
Vähittäiskauppa,
ei kuitenkaan moottori-ajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
47 0,28 5,30 5,07 0,00 15,81 17,70 2,46
Liikevaihto muista
toiminnoista
  1,09 2,59 2,19 2,37 4,43 22,29 1,85
Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus-
ja teollisuus-
toiminnasta
  0,00 0,00 1,07 0,47 0,00 0,00 0,17
Liikevaihto
palvelutoiminnasta
  0,30 0,60 1,07 0,00 2,27 0,00 0,54
Y hteensä 45, 46, 47 100,00 100,00 0 100,0 00 100, 100,00 100,00 100,00

Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2010, Liitetaulukko 2. Autokaupan 2010 tuotteiden (CPA) liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla 4511-4540 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2010/auma_2010_2012-04-25_tau_002_fi.html