Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Autokaupan liikevaihto miljoonaa euroa tuotteittain eri toimialoilla

cpa Tuotteet Toimialat (TOL)
5010 5020 5030 5040 5050 Yht.
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 5 007,7 0,0 11,8 37,1 0,0 5 056,6
50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 7 305,7 167,5 119,4 22,2 0,0 7 614,7
50103 Moottoriajoneuvojen välityskauppa 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
50201 Henkilöautojen huolto- ja korjauspalvelut 419,4 271,3 33,9 0,0 39,5 764,2
50202 Muiden moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut 33,7 316,3 16,8 5,4 7,3 379,6
50203 Muut moottoriajoneuvoihin liittyvät palvelut 3,0 23,4 9,0 1,3 1,2 38,0
50301 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 483,7 15,7 686,3 10,2 0,0 1 195,9
50302 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 545,5 239,9 679,0 0,0 11,9 1 476,2
50303 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden välityskauppa 0,0 3,5 37,5 0,0 0,0 41,0
50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa 23,9 0,0 0,3 131,7 0,0 155,8
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varust. Vähittäiskauppa 1,0 5,0 9,0 100,0 3,7 118,7
50403 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden välityskauppa 0,0 0,0 0,9 5,8 0,0 6,7
50404  Moottoripyörien huolto- ja korjauspalvelut 0,0 2,7 0,0 10,3 0,0 13,1
50501 Polttoaineiden vähittäiskauppa 0,0 0,0 9,7 2,9 927,6 940,2
50 Autokauppa yhteensä 13 828,3 1 045,3 1 613,8 326,9 991,2 17 805,5
51 Tukkukauppa 8,4 3,9 141,3 35,1 337,0 525,5
5151 Polttoaineiden tukkukauppa 0,0 0,0 0,0 17,1 337,0 354,1
52 Vähittäiskauppa 3,6 93,8 57,1 20,8 452,2 627,4
522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa 0,9 0,0 0,9 0,2 287,0 289,1
50-52 Autokauppa sekä muu tukku- ja vähittäiskauppa yhteensä  13 840,3   1 142,9  1 812,1  382,8  1 780,3  18 958,4

Päivitetty 11.5.2007

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2005, Autokaupan liikevaihto miljoonaa euroa tuotteittain eri toimialoilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2005/auma_2005_2007-05-11_tau_002.html