Beskrivning

Statistiken om bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare, bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsbidrag för pensionstagare [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atukie/meta_sv.html