Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer