Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön ansiotasoindeksissä toukokuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan ansiotasoindeksissä 2005=100 käyttöön ensimmäisen neljänneksen 2009 julkaisussa, joka julkaistaan 29.5.2009. Samalla aletaan julkaista toimialoittaisia indeksejä perusvuodella 2005=100. Vanhojen perusvuosien indeksejä julkaistaan kuitenkin edelleen niillä toimialaluokituksilla, joilla ne on alun perin julkaistu.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset ansiotasoindeksin toimialoihin

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat

 • A Maa- ja metsätalous
 • D Teollisuus
 • E Energia- ja vesihuolto
 • F Rakentaminen
 • G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus
 • H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • J Rahoitus ja vakuutus
 • K Kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
 • L Julkinen hallinto ja maanpuolustus
 • M Koulutus
 • N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
 • O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat

 • A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • C Teollisuus
 • D Energiahuolto
 • E Vesi- ja jätehuolto
 • F Rakentaminen
 • G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus
 • H Kuljetus ja varastointi
 • I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J Informaatio ja viestintä
 • K Rahoitus ja vakuutustoiminta
 • L Kiinteistöalan toiminta
 • M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • P Koulutus
 • Q Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
 • R Taiteet, viihde ja virkistys
 • S Muu palvelutoiminta

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Muutosten suuruus vaihtelee pääluokittain. Alla on kerrottu suurimmista eroista vanhojen ja uusien pääluokkien välillä:

 • Teollisuudessa kustannustoiminta siirtyy pois teollisuudesta uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. TOL 2008 luokituksessa teollisuusalojen korjaus, huolto ja asennus muodostavat oman toimialansa. Ansiotasoindeksissä kuitenkin nämä toiminnot säilyvät edelleen valmistustoimialojen yhteydessä.
 • Energia- ja vesihuollon pääluokkaan sisältyy uudessa luokituksessa myös jätehuolto
 • Uudessa toimialaluokituksessa televiestintä ei kuulu enää samaan pääluokkaan kuljetuksen ja varastoinnin kanssa, vaan se kuuluu uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. Tähän pääluokkaan tulee myös radio- televisiotoiminta, tietojenkäsittelypalvelu, kustantaminen sekä sähköinen ohjelmatuotanto.
 • Suurin osa TOL 2002 toimialasta K Kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut jakaantuu kahteen uuteen pääluokkaan M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Tukipalvelutoimintaan kuuluvat mm. matkatoimistot, turvallisuuspalvelut sekä kiinteistönhoito.
 • TOL 2002 pääluokka O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut jakaantuu TOL 2008 luokituksessa pääosin uusiin pääluokkiin R Taiteet, viihde ja virkistys sekä S Muu palvelutoiminta. Erona TOL 2002 luokitukseen toimialaan R ei kuitenkaan kuulu sähköinen viestintä, joka kuuluu TOL 2008 luokituksessa pääluokkaan J Informaatio ja viestintä.

Toimialoittaisten ansiotasoindeksien laskenta TOL 2008 luokituksella

Kaikkien edellä lueteltujen toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2000 alkaen. TOL 2002 -toimialoista tai niiden osista muodostuvissa TOL 2008 -toimialojen tiedoissa taannehtiva aikasarja lasketaan painottamalla aiemmin laskettuja aikasarjoja yhteen. Painottamisessa käytetään perusvuoden 2005 painoja.


Päivitetty 4.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2009-02-04_luo_001.html