Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 4.2.2021

Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under oktober-december med 2,0 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,0 procent under oktober-december 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 1,8 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/4, årsförändringar i procent

Heltidsanställda löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från oktober-december 2019 till motsvarande period år 2020 med 1,9 procent inom den privata sektorn, med 2,3 procent inom staten och med 2,2 procent inom kommunsektorn.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2020 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 1,8 procent och reallönerna steg med 1,5 procent.


Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 4.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/04/ati_2020_04_2021-02-04_tie_001_sv.html