Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet

Förtjänstnivåindex 2014, 2:a kvartalet

2014
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik