Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 28.5.2010

Palkansaajien ansiot nousivat tammi–maaliskuussa 3,3 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 tammi-maaliskuussa 3,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu reaaliansioiden vuosinousu oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia.

Ansiotasoindeksin ja reaaliansioiden vuosimuutokset, prosenttia

Ansiotasoindeksin ja reaaliansioiden vuosimuutokset, prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2009 tammi-maaliskuusta vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 4,1 prosenttia, valtiolla 3,6 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 3,0 prosenttia.

Vuoden 2009 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli tarkentuneiden tietojen mukaan 3,9 prosenttia ja reaaliansioiden nousu myös 3,9 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna valtiolla 5,3 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,9 prosenttia ja kunnilla 3,5 prosenttia. Naisten ansiot nousivat vuonna 2009 keskimäärin 4,1 prosenttia ja miesten ansiot 3,6 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat tammi–maaliskuussa 3,3 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 tammi–maaliskuussa 3,3 prosenttia edellisen vuoden loka–joulukuuhun verrattuna. Vuonna 2009 keskimääräinen säännöllisten ansioiden nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli tarkentuneiden tietojen mukaan 4,2 prosenttia ja reaaliansioiden nousu myös 4,2 prosenttia. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna valtiolla 5,2 prosenttia, yksityisellä sektorilla 4,4 prosenttia ja kunnilla 3,5 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2008 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2008 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2009 indeksit ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat suurimmaksi osaksi toteutuneeseen ansiokehitykseen.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (459,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tie_001_fi.html