Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 3:e kvartalet

Publicerad: 16.11.2017

Hyrorna steg med 2,5 procent under året

Hyrorna steg under det tredje kvartalet år 2017 med 2,5 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,4 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,3 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 2,6 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,6 procent och för ARA-bostäder med 0,5 procent i hela landet.

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på intervjumaterial som samlas in i samband med arbetskraftsundersökningen och på Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsuppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2017/03/asvu_2017_03_2017-11-16_tie_001_sv.html