Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Asunnot ja asuinolot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 30.11.2004

Asuntoja 2,6 miljoonaa vuonna 2003

Vuoden 2003 lopussa Suomessa oli 2 604 000 asuntoa. Tilastokeskuksen mukaan asuntokanta kasvoi edellisestä vuodesta 29 000 asunnolla. Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita oli vuonna 2003 noin 226 000. Vuodesta 1990 asuntokanta on kasvanut lähes 400 000 asunnolla eli noin 30 000 asunnolla vuosittain. Asuntokannan kasvu on kuitenkin hidastunut edellisistä vuosikymmenistä. Esimerkiksi vielä 1980-luvulla asuntokanta kasvoi keskimäärin 37 000 asunnolla vuosittain. Asuntorakentaminen on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin. Vuosina 1995-2003 valmistuneista asunnoista 75 prosenttia sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa.

Kaikista asunnoista on kerrostaloissa lähes puolet (44%) eli 1 148 000 asuntoa, vaikka väestöstä vain kolmasosa asuu kerrostaloissa. Tämä selittyy sillä, että asunnot ovat kerrostaloissa pienempiä ja niissä asuu pienempiä perheitä tai asuntokuntia kuin rivi- ja pientaloissa. Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa, vaikka asunnoista vain 40 prosenttia on erillisissä pientaloissa. Rivitaloasuntoja on 14 prosenttia asuntokannasta. Rivitalojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970, jolloin rivitaloasuntoja oli vain 30 000. Vuoden 2003 lopussa niitä oli jo 353 000.

Vajaa puolet (46%) asunnoista on yksiöitä tai kaksioita. Yksiöiden keskipinta-ala on 34 m2, kaksioiden 55 m2, kolmen huoneen ja keittiön asunnon puolestaan 79 m2. Yli sadan neliön asuntoja on neljännes koko asuntokannasta. Omistusasunnon keskipinta-ala on 92 m2 ja vuokra-asunnon 55 m2.

Asuntojen määrä talotyypin ja huoneluvun mukaan 2003

Huoneluku asunnossa Asuntoja yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerros-talot Muu tai tuntematon
Yhteensä 2 603 909 1 040 955 353 226 1 148 158 61 570
1 huone 397 548 57 280 48 708 271 709 19 851
2 huonetta 797 724 140 066 120 107 518 083 19 468
3 huonetta 583 661 206 352 107 023 260 287 9 999
4 huonetta 470 816 335 132 56 905 74 573 4 206
5 huonetta 230 270 199 707 15 141 13 624 1 798
6 huonetta 65 756 59 728 2 697 2 637 694
7+ huonetta 30 088 27 924 680 826 658
Huoneluku tuntem. 28 046 14 766 1 965 6 419 4 896

Lähde: Asuntokanta 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Marja Hermiö (09) 1734 3211, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 30.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokanta [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asu/2003/asu_2003_2004-11-30_tie_001.html