Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

Beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder reviderades i samband med publiceringen av uppgifterna om första kvartalet 2016. Vid förnyelsen förbättrade man den gemensamma användningen av uppgifter om affärer och olika registermaterial, vilket betyder att man i framtiden, bättre än tidigare, kan särskilja affärer med gamla aktiebostäder från affärer med nya aktiebostäder.

Metodrevideringen inverkar också på uppgifterna om köpesumman för gamla aktiebostäder, som publiceras på årsbasis, och på de kvartalsvisa uppgifterna om kvadratmeterpriser efter postnummerområde. För de här uppgifterna använder man i fortsättningen material som följer den reviderade metoden.

Med den reviderade metoden har man producerat jämförbara tidsserier över alla uppgifter som publiceras.

 


Senast uppdaterad 28.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2016-04-28_uut_001_sv.html