Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg i Åbo under sista kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder under fjärde kvartalet 2018 med 0,3 procent i huvudstadsregionen jämfört med föregående kvartal. I övriga delar av landet sjönk priserna med 0,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period år 2017 steg priserna med 2,2 procent i huvudstadsregionen medan de sjönk med 0,6 procent på annat håll i Finland.

I Åbo steg priserna på gamla aktiebostäder med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal år 2017 steg priserna med nästan 5 procent. Enligt de preliminära uppgifterna har priserna på gamla aktiebostäder stigit lika mycket i Åbo som i Helsingfors jämfört med år 2015. Under de senaste kvartalen har prisstegringen i Helsingfors jämnats ut.

De preliminära uppgifterna om det senaste kvartalets prisförändring i Åbo baserar sig på 720 köp. De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Statistikcentralen känner till 58 124 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–december. Detta är omkring 1 600 köp färre än under motsvarande period året innan. När det gäller huvudstadsregionen känner Statistikcentralen till omkring 500 färre köp än under motsvarande period året innan.

Priserna på gamla aktielägenheter, 2018 4:e kvartalet 1)

Område Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Årsförändring av indexet, % Kvartalsförändring av indexet, %
Hela landet 2 063 102,7 0,8 -0,1
Huvudstadsregionen 3 674 107,8 2,2 0,3
Övriga Finland (hela landet- huvudstadsregionen) 1 589 97,9 -0,6 -0,4
Helsinki 4 245 111,6 4,0 1,1
Esbo-Grankulla 3 411 102,9 -0,4 -0,5
Vanda 2 627 99,9 -1,5 -1,9
Tammerfors 2 438 107,2 4,6 0,6
Åbo 2 089 111,2 4,9 2,5
Jyväskylä 1 857 96,7 -0,4 -1,5
Uleåborg 1 747 100,4 -0,3 -0,6
1) Uppgifterna för 2018 är preliminära

Aktiebostadspriserna steg i fjol mest i Helsingfors och Tammerfors

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2018 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 0,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,2 procent.

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna under hela fjolåret mest i Helsingfors och Tammerfors jämfört med år 2017. I de stora städernas delområden steg priserna mest i de dyraste områdena i Tammerfors, Helsingfors och Åbo. I fjol sjönk priserna mest i Karleby, S:t Michel och Vasa jämfört med år 2017.

Priserna på gamla aktiebostäder, hela året 2018* preliminära uppgifter

Alue Index 2015=100 Årsförändring av indexet 2017/2018, % Antal köp som man känner till
Hela landet 102,6 0,6 58 124
Huvudstadsregionen 107,4 2,5 16 878
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 98,2 -1,2 40 884
Helsingfors 110,2 3,7 10 324
Helsingfors 1 114,6 4,9 1 748
Helsingfors 2 112,5 5,0 4 037
Åbo 107,8 2,7 3 455
Åbo 1 112,6 4,4 1 421
Tammerfors 106,8 3,6 3 796
Tammerfors 1 112,5 6,6 1 429
Vasa 93,4 -4,9 821
S:t Michel 93,7 -5,9 598
Karleby 90,7 -7,5 271

År 2018 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 0,7 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent och i övriga Finland med 0,8 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 746 euro, i huvudstadsregionen 4 917 euro och i övriga Finland 3 333 euro.

Priserna fortsatt stabila i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder från november till december med 0,2 procent i huvudstadsregionen, medan de steg med 0,2 procent i övriga Finland. I hela landet var priserna oförändrade. Jämfört med december år 2017 steg priserna med 2,7 procent i huvudstadsregionen medan de sjönk med 0,3 procent på annat håll i Finland. I hela landet steg priserna med 1,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/12/ashi_2018_12_2019-01-31_tie_001_sv.html