Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, september

Publicerad: 29.5.2018

Aktiebostadspriserna steg i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,9 procent från mars till april. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan var priserna nästan oförändrade i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 3,2 procent från året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I april 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 084 euro i hela landet, 3 602 euro i huvudstadsregionen och 1 628 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/04/ashi_2018_04_2018-05-29_tie_001_sv.html